Müügitingimused

Tere tulemast Victa Di Amare’i kodulehele!

Need tingimused kirjeldavad Victa Di Amare Ltd. veebisaidi, mis asub aadressil https://victadiamare.com, kasutamise reegleid ja eeskirju.

Sellele veebisaidile sisenedes eeldame, et nõustute nende tingimustega. Ärge jätkake Victa Di Amare kasutamist, kui te ei nõustu järgima kõiki sellel lehel toodud tingimusi.

Järgnev terminoloogia kehtib nendele tingimustele, privaatsusavaldusele ja loobumisteatele ning kõigile lepingutele: „Klient”, „sina” ja „teie” viitab teile, isik logib sellel veebisaidil sisse ja vastab ettevõtte tingimustele. “Firma”, “ise”, “meie”, “meie” ja “meie” viitavad meie ettevõttele. “osa”, “pooled” või “meie” viitavad nii Kliendile kui ka meile endile. Kõik tingimused tähistavad pakkumist, aktsepteerimist ja makse arvestamist, mis on vajalik meie abiprotsesside teostamiseks kliendile kõige sobivamal viisil, eesmärgiga rahuldada kliendi vajadused seoses ettevõtte osutatud teenuste osutamisega vastavalt ja vastavalt Madalmaade seadustele. Ülaltoodud terminoloogia või muude sõnade kasutamist ainsuses, mitmuses, suurtähtedes ja / või ta / nendes käsitatakse vahetatavatena ja seetõttu viidatakse neile.

Küpsised

Kasutame küpsiseid.  Victa Di Amare juurde pääsedes nõustusite kasutama küpsiseid kokkuleppel Victa Di Amare Ltd. privaatsuseeskirjadega.

Enamik interaktiivseid veebisaite kasutab küpsiseid, et võimaldada meil iga külastuse kohta kasutaja andmeid hankida. Meie veebisait kasutab küpsiseid selleks, et võimaldada teatud piirkondade funktsionaalsust, et muuta meie veebisaiti külastavate inimeste jaoks lihtsamaks. Mõned meie sidus- / reklaamipartnerid võivad kasutada ka küpsiseid.

Litsents

Kui Victa Di Amare Ltd. ja / või selle litsentsiandjad ei oma teisiti, kuuluvad kogu Victa Di Amare materjali intellektuaalomandi õigused. Kõik intellektuaalomandi õigused on kaitstud. Juurdepääs sellele on Victa Di Amare’ist isiklikuks kasutamiseks, mille suhtes kehtivad nendes tingimustes seatud piirangud.

Sa ei tohi:

Avaldage Victa Di Amare’i materjali uuesti
Materjale müüa, rentida või all-litsentsida Victa Di Amare’ilt
Paljundada, dubleerida või kopeerida Victa Di Amare materjali või
levitada sisu Victa Di Amare’ilt.

Käesolev leping algab selle sõlmimise kuupäevast.

Selle veebisaidi osad pakuvad kasutajatele võimalust postitada ja vahetada arvamusi ja teavet veebisaidi teatud piirkondades. Victa Di Amare Ltd. ei filtreeri, redigeeri, avalda ega vaata kommentaare enne nende esinemist veebisaidil. Kommentaarid ei kajasta Victa Di Amare Ltd., tema esindajate ja / või sidusettevõtete seisukohti ja arvamusi. Kommentaarid kajastavad oma seisukohti ja arvamusi postitanud inimese seisukohti ja arvamusi. Kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses ei vastuta Victa Di Amare Ltd. kommentaaride ega mingisuguse vastutuse, kahjude ega kulude eest, mis on põhjustatud ja / või kantud selle kasutamise ja / või postitamise ja / või ilmumise tagajärjel kommentaarid sellel veebisaidil.

Victa Di Amare Ltd. jätab endale õiguse jälgida kõiki kommentaare ja eemaldada kõiki kommentaare, mida võib pidada sobimatuks, solvavaks või mis põhjustab nende tingimuste rikkumist.

 • Te tagate ja kinnitate järgmist:

  Teil on õigus postitada kommentaarid meie veebisaidile ja teil on selleks kõik vajalikud litsentsid ja nõusolekud;
  Kommentaarid ei riku ühtegi intellektuaalomandiõigust, sealhulgas ilma piiranguteta ühegi kolmanda isiku autoriõigust, patenti või kaubamärki;
  Kommentaarid ei sisalda laimavat, laimavat, solvavat, vääritut ega muul viisil ebaseaduslikku materjali, mis on eraelu puutumatuse rikkumine
  Kommentaare ei kasutata äritegevuse või tavapärase äritegevuse või ebaseadusliku tegevuse pakkumiseks ega reklaamimiseks.

  Käesolevaga annate Victa Di Amare Ltd.-le ainulitsentsi teie kommentaaride kasutamiseks, paljundamiseks, redigeerimiseks ja volitamiseks teistele isikutele, mis tahes vormis, vormingus või meediumis, reprodutseerimiseks ja redigeerimiseks.

  Hüperlingid

  Järgmised organisatsioonid võivad meie veebisaidiga linkida ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta:

  Valitsusagentuurid;
  Otsingumootorid;
  Uudiste organisatsioonid;
  Veebikataloogide levitajad võivad linkida meie veebisaidiga samal viisil, kui nad hüperlingivad teiste loetletud ettevõtete veebisaitidega; ja
  Süsteemi hõlmavad akrediteeritud ettevõtted, välja arvatud mittetulundusühingute, heategevuslike kaubanduskeskuste ja heategevuslike rahakogumisrühmade otsimine, mis ei pruugi meie veebisaidile linkida.

Need organisatsioonid võivad linkida meie kodulehe, väljaannete või muu veebisaidi teabega, kui link: (a) pole mingil viisil petlik; b) ei tähenda vääralt ühendava poole ning tema toodete ja / või teenuste sponsorlust, kinnitamist või kinnitamist; ja c) sobib ühendava osapoole saidi konteksti.

Võime kaaluda ja heaks kiita muud tüüpi linkimistaotlusi järgmist tüüpi organisatsioonidelt:

üldtuntud teabeallikad tarbijatele ja / või ettevõtjatele;
dot.com kogukonna saidid;
heategevusorganisatsioone esindavad ühingud või muud rühmad;
siduskataloogide levitajad;
Interneti-portaalid;
raamatupidamis-, õigus- ja konsultatsioonifirmad; ja
haridusasutused ja ametiühingud.

Kiidame nende organisatsioonide linkimistaotlused heaks, kui otsustame, et: (a) link ei muuda meid ebasoodsasse olukorda enda ega oma akrediteeritud ettevõtete suhtes; b) organisatsioonil pole meiega negatiivseid andmeid; c) hüperlingi nähtavuse eelised hüvitavad Victa Di Amare Ltd puudumise; ja d) link on üldise ressursiteabe kontekstis.

Need organisatsioonid võivad linkida meie kodulehele, kui link: (a) pole mingil viisil petlik; b) ei tähenda valesti ühendava poole ja tema toodete või teenuste sponsorlust, kinnitamist või kinnitamist; ja c) sobib ühendava osapoole saidi konteksti.

Kui olete üks lõikes 2 loetletud organisatsioonidest ja soovite linkida meie veebisaidile, peate meid sellest teavitama, saates e-kirja Victa Di Amare Ltd-le. Palun lisage oma nimi, organisatsiooni nimi, kontaktandmed kui samuti teie saidi URL, kõigi URL-ide loend, millelt soovite linkida meie veebisaidile, ja meie saidi URL-ide loend, millele soovite linkida. Oota vastust 2-3 nädalat.

Heakskiidetud organisatsioonid võivad meie veebisaidile hüperlingi luua järgmiselt:

Kasutades meie ärinime; või
Ühendatud ressursside lokaatori abil, millega on ühendatud; või
Kasutades mõnda muud meie veebisaidi lingitud kirjeldust, on lingitava osapoole saidi sisu kontekstis ja vormingus mõistlik.

Kaubamärgi litsentsilepingu puudumisel ei ole lubatud kasutada Victa Di Amare Ltd. logo ega muid kunstiteoseid.

iFrames

Ilma eelneva nõusolekuta ja kirjaliku loata ei tohi te meie veebilehtede ümber luua raame, mis muudavad mingil viisil meie veebisaidi visuaalset esitust või välimust.

Sisu vastutus

Me ei vastuta teie veebisaidil kuvatava sisu eest. Nõustute kaitsma ja kaitsma meid kõigi teie veebisaidil esitatavate nõuete vastu. Ühtegi linki ei tohiks ilmuda ühelegi veebisaidile, mida võib tõlgendada laimavana, rõvedalt või kriminaalselt või mis riivab, rikub muul viisil või toetab kolmandate osapoolte õiguste rikkumist või muud rikkumist.

Teie privaatsus

Palun lugege privaatsuseeskirju

Õiguste reserveerimine

Jätame endale õiguse taotleda kõigi linkide või mis tahes konkreetsete linkide eemaldamist meie veebisaidile. Te nõustute nõudmise korral viivitamatult eemaldama kõik meie veebisaidi lingid. Samuti jätame endale õiguse neid tingimusi ja tingimusi muuta ning see seob poliitika igal ajal. Pidevalt meie veebisaidile linki tehes nõustute järgima neid lingitingimusi ja neid järgima.

Lingide eemaldamine meie veebisaidilt

Kui leiate meie veebisaidilt lingi, mis on mingil põhjusel solvav, võite igal hetkel meiega ühendust võtta ja meid teavitada. Arvestame linkide eemaldamise taotlustega, kuid me ei ole kohustatud teile vastama ega vastama teile otse.

Me ei taga, et sellel veebisaidil olev teave on õige, me ei taga selle täielikkust ega täpsust; samuti ei luba me tagada, et veebisait jääb kättesaadavaks või et veebisaidil olevat materjali hoitakse ajakohasena.

Kohustustest loobumine

Kohaldatava seadusega lubatud maksimaalses ulatuses välistame kõik meie veebisaidi ja selle veebisaidi kasutamisega seotud garantiid ja garantiid. Ükski selle vastutusest loobumise märge:

piirata või välistada meie või teie vastutust surma või tervisekahjustuse eest;
piirata või välistada meie või teie vastutust pettuse või petliku valeandmete esitamise eest;
piirake meie või teie kohustusi viisil, mis pole kohaldatavate seadustega lubatud; või
välistage meie või teie kohustused, mida kohaldatavate seaduste kohaselt ei saa välistada.

Selles jaos ja mujal käesolevas vastutusest lahtiütlemises kehtestatud vastutuse piirangud ja keelud: a) alluvad eelmisele lõigule; ja (b) reguleerib kõiki kohustustest loobumisest tulenevaid kohustusi, sealhulgas kohustusi, mis tulenevad lepingust, kahju tekkimisest ja seadusest tulenevate kohustuste rikkumisest.

Kuni veebisaiti ning veebisaidil pakutavat teavet ja teenuseid pakutakse tasuta, ei vastuta me igasuguse kahjumi või kahjustuste eest.

Liitu Victa Di Amare'ga
Don`t copy text!